Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional

December 27, 2017 | Author: S. Abd Ghani | Category: N/A
Share Embed


Deskripsi Singkat

Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Kod Kursus : BBD 12101

Nama Kursus: Pengakap

TUGASAN INDIVIDU Arahan : 1. Pelajar diminta menyediakan tugasan ini secara individu berdasarkan soalan yang diberikan. 2. Tugasan ini perlu ditaip menggunakan komputer, font Arial 12, langkau satu setengah baris. 3. Anda perlu menyertakan rajah, carta, jadual atau gambar yang berlabel dalam tugasan ini. 4. Tugasan ini perlu dihantar sebelum atau pada 11 November 2014.

Tugasan : Kemalangan boleh berlaku tanpa mengira masa, tempat, situasi dan boleh melibatkan sesiapa sahaja. Setiap orang terdedah kepada kemungkinan berlakunya kemalangan dan kecemasan pada setiap masa. Kemalangan dan kecemasan tersebut mungkin boleh menyebabkan kecederaan atau kematian. Bagi menjadi ahli Pengakap yang berkebolehan, pelajar diminta menghuraikan pertolongan cemas bagi aspek-aspek berkaitan: a) b) c) d) e)

Maksud pertolongan cemas Peraturan Asas Pertolongan Cemas Kotak Pertolongan Cemas Merawat Luka Pembalut dan Anduh



Deskripsi

Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Kod Kursus : BBD 12101

Nama Kursus: Pengakap

TUGASAN INDIVIDU Arahan : 1. Pelajar diminta menyediakan tugasan ini secara individu berdasarkan soalan yang diberikan. 2. Tugasan ini perlu ditaip menggunakan komputer, font Arial 12, langkau satu setengah baris. 3. Anda perlu menyertakan rajah, carta, jadual atau gambar yang berlabel dalam tugasan ini. 4. Tugasan ini perlu dihantar sebelum atau pada 11 November 2014.

Tugasan : Kemalangan boleh berlaku tanpa mengira masa, tempat, situasi dan boleh melibatkan sesiapa sahaja. Setiap orang terdedah kepada kemungkinan berlakunya kemalangan dan kecemasan pada setiap masa. Kemalangan dan kecemasan tersebut mungkin boleh menyebabkan kecederaan atau kematian. Bagi menjadi ahli Pengakap yang berkebolehan, pelajar diminta menghuraikan pertolongan cemas bagi aspek-aspek berkaitan: a) b) c) d) e)

Maksud pertolongan cemas Peraturan Asas Pertolongan Cemas Kotak Pertolongan Cemas Merawat Luka Pembalut dan Anduh

Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 CARIDOKUMEN Inc.