Surat Guburnur Sulawesi perihal Keterangan ringkas mengenai arti kafir, munafik, dan mungkar

December 27, 2017 | Author: Kevin Fogg | Category: Indonesian History, Islam in Indonesia, Sulawesi, Kafir
Share Embed


Deskripsi Singkat

'r

!

.. !'

'"

, ,.

1 5l~. ­

10

o. r

L

At

..

......

r

'

~:

. •

:: I"r'-_



m.cul:

':"'1

A/l.• -,t.- • •

-,

1.

"".' I n ,

.

"

A

", - f':.l.

II ,

"

-



1

t

"

"

. "• .1;

t

.....

' ...

"

.:U . '!l,..

'-r

,, .... -

t.

• It

_ toO ~ . . . 11



2

taf:sir 1.

"t_

,..

a'"

_"hti . fii< . Or b .. j " .­

..

8I't_







.., I •

..........

,



..

t

'

" ... • ."

..

:

"

I

,

"l • ~

.• L

8. "'

,

'

,

, ,., . ..

~

f

.

~""

_

.'

l-J­

J

I ' ...

. ..,"

.

t•

­

..



'\ 'Y . - "

1

..

I).

"

t1

L



Deskripsi

'r

!

.. !'

'"

, ,.

1 5l~. ­

10

o. r

L

At

..

......

r

'

~:

. •

:: I"r'-_



m.cul:

':"'1

A/l.• -,t.- • •

-,

1.

"".' I n ,

.

"

A

", - f':.l.

II ,

"

-



1

t

"

"

. "• .1;

t

.....

' ...

"

.:U . '!l,..

'-r

,, .... -

t.

• It

_ toO ~ . . . 11



2

taf:sir 1.

"t_

,..

a'"

_"hti . fii< . Or b .. j " .­

..

8I't_







.., I •

..........

,



..

t

'

" ... • ."

..

:

"

I

,

"l • ~

.• L

8. "'

,

'

,

, ,., . ..

~

f

.

~""

_

.'

l-J­

J

I ' ...

. ..,"

.

t•

­

..



'\ 'Y . - "

1

..

I).

"

t1

L

Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 CARIDOKUMEN Inc.