SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

December 15, 2017 | Author: M.iskandar 13 | Category: N/A
Share Embed


Deskripsi Singkat

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : …………………………………..
Jabatan : …………………………………
Alamat : Jl.Alaydrus No.66 B-C Jakarta Pusat

Selanjutnya di sebut sebagai pihak pertama.

Nama : ………………………………….
No.Anggota : ………………………………… .
Nama Usaha : …………………………… ……..
Jenis Usaha : …………………………………..
Alamat : …………………………………..
…………………………………..
Telp : …………………………………..
HP : ……………………………… …...

Selanjutnya di sebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama dan kedua dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama
dengan kondisi sebagai berikut :


PASAL I
KEWAJIBAN

Pihak pertama akan menayangkan usaha pihak kedua pada V-Net Web Mall yang
mana bisa dilihat oleh seluruh anggota V-net (www.klikvnet.com)
Pihak kedua memberikan diskon kepada semua Anggota V-net yang berbelanja /
menggunakan jasa pihak kedua sebesar ……% dengan menunjukkan kartu anggota V-
net.
Pihak kedua wajib memasang stiker Welcome Vnet Club pada pintu masuk dan
tempat kasir.
Pihak kedua wajib mencatat kunjungan anggota Vnet yang datang belanja /
menggunakan jasa.
PASAL II
SANKSI

Pihak pertama akan menegur, dan jika berlanjut akan mencabut kerjasama
dengan pihak kedua apabila pihak kedua tidak memberikan diskon kepada
anggota V-net.

PASAL III
LAIN-LAIN

a) Produk yang masuk dalam V-net Web Mall adalah bukan produk pulsa,bukan
MLM dan bukan Money Game. Pihak pertama berhak untuk melakukan editing
atau menghentikan penayangan materi pihak kedua apabila melanggar hal-
hal yang berkaitan dengan tata susila atau dapat merugikan orang
lain,atau merugikan pihak V-net. Design Web disediakan oleh pihak
kedua maximum 1 halaman dalam bentuk Soft Copy format html atau front
page.
b) Masa berlaku kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun setelah di tanda
tanganinya surat perjanjian kerjasama ini.

Demikian surat kerja sama ini di buat untuk meningkatkan pelayanan V-net
Club kepada para anggotanya.

…………..,……………..20..


Pihak pertama Pihak kedua
( ) ( )


Deskripsi

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : …………………………………..
Jabatan : …………………………………
Alamat : Jl.Alaydrus No.66 B-C Jakarta Pusat

Selanjutnya di sebut sebagai pihak pertama.

Nama : ………………………………….
No.Anggota : ………………………………… .
Nama Usaha : …………………………… ……..
Jenis Usaha : …………………………………..
Alamat : …………………………………..
…………………………………..
Telp : …………………………………..
HP : ……………………………… …...

Selanjutnya di sebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama dan kedua dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama
dengan kondisi sebagai berikut :


PASAL I
KEWAJIBAN

Pihak pertama akan menayangkan usaha pihak kedua pada V-Net Web Mall yang
mana bisa dilihat oleh seluruh anggota V-net (www.klikvnet.com)
Pihak kedua memberikan diskon kepada semua Anggota V-net yang berbelanja /
menggunakan jasa pihak kedua sebesar ……% dengan menunjukkan kartu anggota V-
net.
Pihak kedua wajib memasang stiker Welcome Vnet Club pada pintu masuk dan
tempat kasir.
Pihak kedua wajib mencatat kunjungan anggota Vnet yang datang belanja /
menggunakan jasa.
PASAL II
SANKSI

Pihak pertama akan menegur, dan jika berlanjut akan mencabut kerjasama
dengan pihak kedua apabila pihak kedua tidak memberikan diskon kepada
anggota V-net.

PASAL III
LAIN-LAIN

a) Produk yang masuk dalam V-net Web Mall adalah bukan produk pulsa,bukan
MLM dan bukan Money Game. Pihak pertama berhak untuk melakukan editing
atau menghentikan penayangan materi pihak kedua apabila melanggar hal-
hal yang berkaitan dengan tata susila atau dapat merugikan orang
lain,atau merugikan pihak V-net. Design Web disediakan oleh pihak
kedua maximum 1 halaman dalam bentuk Soft Copy format html atau front
page.
b) Masa berlaku kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun setelah di tanda
tanganinya surat perjanjian kerjasama ini.

Demikian surat kerja sama ini di buat untuk meningkatkan pelayanan V-net
Club kepada para anggotanya.

…………..,……………..20..


Pihak pertama Pihak kedua
( ) ( )
Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 CARIDOKUMEN Inc.